Sự cắt chai chân: Những kết quả khả thi ngạc nhiên!

Hầu hết mọi người nghĩ rằng rất nhiều sản phẩm mỹ phẩm là để làm cho bàn chân của bạn lớn hơn. Tôi sẽ không nói điều đó, nhưng tôi chắc chắn đang nói điều đó. Nhiều sản phẩm được bán trên thị trường để làm cho bạn trông giống như bạn hấp dẫn hơn. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người sử dụng rất nhiều sản phẩm để làm cho bàn chân của họ trông to hơn, và họ thường sai. Lý do cho điều đó là một số trong những sản phẩm này có thể làm cho bàn chân của bạn trông giống như đôi giày của bạn lớn hơn, khi chúng không. Điều này không có nghĩa là các sản phẩm xấu, nhưng điều quan trọng là phải biết sản phẩm nào được sử dụng cho mục đích đó và sản phẩm nào không. Hầu hết thời gian tôi thấy các sản phẩm mỹ phẩm được bán cho đôi chân đẹp, như giày, dây giày và trang sức. Vì vậy, hãy để tôi giải thích lý do tại sao nó không phải là một vấn đề lớn để nhìn tốt hơn. Hãy để tôi giải thích tại sao, trước khi tôi làm, rằng bàn chân của tôi trông tốt, và lý do tôi nói rằng không quan trọng bàn chân của bạn trông to như thế nào:

Lý do đầu tiên là thực tế là bàn chân đẹp không thể nhìn thấy như bàn chân thông thường. Bạn không cần phải nhìn thấy bàn chân của mình, vì chúng vô hình.

Những đánh giá gần đây

Kyoko

Liah Alfaro

Có lẽ cách dễ nhất để đạt được đôi chân thẩm mỹ và khỏe mạnh hơn là với Kyoko. Điều này được xác nh...